Nasledujte nás na Facebooku

  • Doprava 

    Nad 1000,- doprava zdarma

  • Info objednávka

    Potřebujete zjistit v jakém stavu je Vaše objednávka? Tel.: +420 724 988 886

Wážka z.s.
Vážka je v bohatém světě hmyzu vůbec pozoruhodným tvorem. Její specifický životní cyklus lze chápat jako metaforu, kdy zrozením přichází kolektivní probuzení do nové podoby člověka, do světa svobody. Vážka symbolizuje probíhající přeměny lidstva, představu o tom, čím lidstvo prochází. Naše Vážka navíc nese váhy - symbol Spravedlnosti. Stala se tak hned dvojitou Wážkou, jejímž cílem je rozvíjení sounáležitosti ve společenství lidí a myšlenek spravedlivého života prostřednictvím vzájemného poznávání a rozhojňování hodnot, které je kultivují a sbližují tak člověka s člověkem.
Svou činností proto Wážka nevyhledává to, co nás s ostatními lidmi rozděluje, ale napomáhá mnohému z toho, co nás v tomto světě sbližuje.