Souhlas se zpracováním osobních údajů

10.1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu http://www.bevegan.cz/ dává objednatel dodavateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a objednaných služeb za účelem plnění povinností ze smlouvy a řešení otázek souvisejících s uzavřením smlouvy.

10.2. Objednatel má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života. Dodavatel je povinen vymazat osobní údaje registrovaného objednatele z databáze v případě, že o to objednatel písemně požádá.